Diamond Duo
Diamond Duo
Nicole Magolie - Gabrijel, Dobar
Nicole Magolie: International Singer - Performing Artist - Model Poštovani Gabrijel: Zabavljač - Mađioničar TV i mentalist am. intuicija - Pijanist Zabava glazba uživo u formatu Duet ili Grupa/ Zabava u osnovi pokazuje magije, ментализм i živu glazbu. Zanimljive događaje su: DOGAĐANJA i POSLOVNE VEČERE sa ili bez sceni, WEDDING SHOW, AKTIVNOSTI i PRIVATNE ZABAVE, PREDSTAVE, NA SCENI, da se organizirati MAIDAN, KONCERTI, CEREMONIJE i svečanosti, ZABAVE i drugih JAVNIH I PRIVATNIH zabava (show na pozornici ili show magija na stolovima), FESTIVALI, POZORIŠTE, DEČKI, FESTIVALI, ŽIVA GLAZBA, SMJEŠTAJ ZA ODMOR (Gala Magije, predstave mobilne laboratorije i obuka).