itu Nicole Magolie: Antarabangsa Penyanyi dan Melakukan Artis - Model
itu Gabriel bangsa lain: seorang Penghibur - ahli silap mata dan TV Mentalis - pemain Piano

Hiburan live musik di Duo atau Band/ Hiburan dengan pertunjukan silap mata, mentalism, dan live musik.

Terjejas acara:
ACARA dan makan MALAM PERNIAGAAN dengan atau tanpa pentas, PERKAHWINAN MENUNJUKKAN, acara-ACARA dan PIHAK SWASTA, MENUNJUKKAN, PANGGUNG, PIHAK, KONSERT, UPACARA, dan anugerah upacara, PERAYAAN dan acara-ACARA PUBLIK DAN SWASTA (menunjukkan pada peringkat atau menunjukkan sihir di meja), PERAYAAN, TEATER kanak-KANAK, PERAYAAN, LIVE MUSIK, ACARA UNTUK KELUARGA (Gran Gala Sihir, touring menunjukkan dan pendidikan bengkel).